Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Data: 28.04.2022 r., godz. 08.36    264
W dniu 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, z tej okazji we wtorek 05.04.2022 r. dzieci ubrały się na niebiesko.

Lubimy Cię takim, jakim jesteś!

Chcemy, byś wiedział, że pomożemy Ci, byś sobie lepiej radził z emocjami!

Jesteśmy z Wami, niebieskimi motylami!

 

POZNAJ, ZROZUM, POMÓŻ!

Takie hasła przewodnie towarzyszyły dzieciom i młodzieży podczas tygodnia, w którym szczególną uwagę poświęciliśmy osobom, zmagającym się z autyzmem.

W dniu 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, z tej okazji we wtorek 05.04.2022 r. dzieci ubrały się na niebiesko.

Podczas zajęć na godzinie wychowawczej Pani Małgorzata Kostruska i Pani Olga Zdanowicz-Piotrowska przedstawiały dzieciom w formie zajęć praktycznych problematykę autyzmu. Najmłodsze dzieci wykonywały prace plastyczne - ozdabiały niebieskie motyle. Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na problemy i szczególne potrzeby osób zmagających się z autyzmem. Dzieci miały okazję doświadczyć sensorycznych wrażeń poprzez dotykanie różnorodnych struktur i zrozumieć nadwrażliwość słuchową poprzez wspólne hałasowanie.

Odpowiedzi na trudne pytania – co czuje osoba, która zmaga się z autyzmem, jakie informacje chciałaby nam przekazać, chociaż czasem ma z tym trudności, dzieci poznały poprzez losowanie i wspólne omawianie karteczek z komunikatami takimi, jak:

„Nie lubię hałasu”

„Czasem trudno mi powiedzieć, co czuję”

„Czasem powtarzam wielokrotnie słowa, zdania”

„Poskaczmy, pokręćmy się, to lekarstwo na mój stres”

„Czasem nie panuję nad swoim zachowaniem”.

Na koniec Panie przedstawiły sylwetki znanych osób, które zmagały się ze spektrum autyzmu a mimo to osiągnęły sukces – m.in. Lionel Messi, Leonardo Da Vinci, Michał Anioł.

Była to wspólna lekcja empatii, wzajemnego zrozumienia i szacunku, podczas której dzieci zrozumiały, że wszyscy jesteśmy różni ale równie ważni.

Mamy nadzieję, że dzięki w/w zajęciom będzie łatwiej zrozumieć osoby, które zmagają się ze spektrum autyzmu i wspólnie pokonamy wszelkie bariery w komunikacji tak, by czuły się wśród nas dobrze.