Nabór wniosków do projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2022/2023

Data: 08.02.2023 r., godz. 19.05    157
7 lutego 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków do projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

Szanowni Państwo!

Informuje, że 7 lutego 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków do projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2022/2023. Rejestracja wniosków na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl jest aktywna w terminie od 7 do 15 lutego 2023 roku. Zarejestrowane, wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 27 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu). Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2022/2023, który stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz jest dostępny na stronie internetowej projektu, w  zakładce Dokumenty. Zależy nam na dotarciu z informacją o projekcie do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie ww. informacji szczególnie uzdolnionym uczniom oraz zachęcenia ich do aplikowania o przyznanie stypendium.

z poważaniem

Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

REGULAMIN (do pobrania .pdf)