Projekt 2019-2021

„ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
deklaracja

regulamin

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Dąbrówka z przyjemnością informuje, że Gmina Dąbrówka realizuje w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. projekt pod nazwą „ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest podniesienie u 440 uczniów (216dz/224chł) uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy wiejskiej Dąbrówka kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i innych), w tym indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli (61K/9M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.
Od dnia 2 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienia Deklaracji uczestnictwa dostępnych na stronie www.spww.dabrowka.net.pl
W ramach projektu realizowane będą następujące rodzaje wsparcia:
1) zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne,
2) zajęcia wyrównujące z języka angielskiego i matematyki,
3) wsparcie terapeutyczne: zajęcia z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne,
4) dodatkowe wsparcie: robotyka, kreatywność,
Wypełnione deklaracje prosimy składać w sekretariacie szkoły? do dnia
13 września 2019 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Statystyka strony

Strona oglądana: 184 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Paweł Roguski, data: 01.09.2019 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Paweł Roguski, data: 01.09.2019 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2019 r., godz. 10.29Paweł RoguskiEdycja strony
01.09.2019 r., godz. 10.26Paweł RoguskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa we Wszeborach
Zawartość merytoryczna: Szkoła Podstawowa we Wszeborach, e-mail: spwszebory@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.