Rok szkolny 2021/2022

Liczba odwiedzających: 770

Nauczyciele dyplomowani:
Bożena Pszczółkowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - nauczanie zintegrowane, pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna, oligofrenopedagogika
Marianna Sadowska – edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika
Paweł Roguski - filologia angielska, oligofrenopedagogika
Anna Osik - pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, logopedia, pedagogika terapeutyczna i rewalidacyjna, oligofrenopedagogika
Grażyna Kaszuba – teologia – specjalność katechetyczna

Nauczyciele mianowani:
Joanna Wójcik – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; muzyka, bibliotekoznawstwo
Beata Wyka – Lancholc – pedagogika opiekuńcza i pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, socjoterapia, fizyka, matematyka, chemia, doradztwo zawodowe

Nauczyciele kontraktowi:
Katarzyna Gawrońska– psychologia kliniczna