Pamiętamy o Patronce

Data: 03.11.2023 r., godz. 16.47    166
Wizyta na grobie Adeli Goszczyńskiej na Powązkach.

Tradycją naszej szkoły, którą zapoczątkowaliśmy po uroczystym nadaniu naszej szkole imienia Adeli Goszczyńskiej, jest październikowy wyjazd na Cmentarz Powązkowski. Uczestniczą w nim zawsze po raz ostatni Ósmoklasiści oraz po raz pierwszy Pierwszoklasiści, tuż po złożeniu Ślubowania Uczniowskiego, by na grobie Patronki złożyć kwiaty i zapalić znicz. 
Te doroczne wyjazdy do Warszawy, będące symbolem naszej pamięci o Pani Adeli, nie byłyby możliwe bez współpracy z Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce oraz organem prowadzącym, którzy zapewniają nam bezpieczny transport autokarem.