Pokaz historyczny z Grupą Artystyczną Rekonstrukto

Data: 12.04.2024 r., godz. 20.51    419
14 marca br., o godzinie 9:30 uczniowie naszej szkoły mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w rekonstrukcji historycznej, przygotowanej przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto.

Pokaz pod tytułem Powstanie`44. Bitwa o Polskę przywołał tamte wydarzenia i stanowił ciekawą lekcję historii, podczas której uczestnicy mogli przyjrzeć się bezpiecznym replikom sprzętu bojowego i wyposażenia używanego przez żołnierzy w czasie powstania. 
Pokaz dostarczył wszystkim wielu wrażeń. Bez wątpienia największą atrakcją dla dzieci i młodzieży była możliwość wzięcia udziału w rekonstrukcji bitwy, wcielając się w rolę żołnierzy i sanitariuszek.  
Rekonstrukcja historyczna Powstanie '44 - Bitwa o Polskę stanowiła doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy historycznej i rozwinięcia empatii wobec bohaterów walczących w obronie ojczyzny. Występ Grupy Artystycznej Rekonstrukto pokazał, że historia może być żywa i zrozumiała dla młodych pokoleń oraz inspirować do refleksji nad znaczeniem wolności i patriotyzmu, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości. 
Połowę kosztów spotkania sfinansowała Rada Rodziców.