Konkurs biblioteczny „Portret Bolka i Lolka” rozstrzygnięty!

Data: 04.01.2023 r., godz. 17.45    527
Konkurs „Portret Bolka i Lolka” zorganizowany był dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Celami konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami malarskimi oraz umożliwienie zaprezentowania talentu plastycznego.

W konkursie udział wzięło dziesięcioro przedszkolaków, którzy bardzo starannie i z wielkim zaangażowaniem wykonali swoje konkursowe prace. Jury w składzie: p. Anna Osik, p. B. Wyka-Lancholc i p. Joanna Wójcik oceniało kreatywność i walory artystyczne wykonanych prac. 
I miejsce zajęła Julia Kłębek, II miejsce Aleksandra Kulesza, III miejsce zajął Mateusz Pergół. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!