Program "Owoce i warzywa"

Liczba odwiedzających: 2441

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do „Programu dla szkół”, który jest kontynuacją programu „Owoce i warzywa w szkole” realizowanego w ubiegłych latach.

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach programu owoce i warzywa będą udostępniane uczniom naszej szkoły w roku szkolnym 2023/2024 – w I semestrze od 18.09.2023 r. do 12.01.2024 r. – w II semestrze od 29.01.2024 r. do 21.06.2024 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem https://www.programdlaszkol.org/