Projekt "Każdy inny - wszyscy równi"

Liczba odwiedzających: 1779

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”.

Celem niniejszego projektu było:

·       uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze SPE;

·       rozwijanie empatii i kształtowanie tolerancji wobec osób ze SPE;

·       likwidowanie uprzedzeń oraz przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze SPE w życiu.

W ramach projektu w szkole zrealizowano następujące działania:

·       zajęcia dotyczące nauki języka migowego;

·       przedstawienie z wykorzystaniem pantomimy;

·       zajęcia praktyczne dla uczniów dotyczące pomocy osobom chorym na padaczkę,  połączone z przypomnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy;

·       zajęcia przybliżające funkcjonowanie osób z dysleksją, z autyzmem, z Zespołem Downa oraz niesłyszących i niedosłyszących;

·       „Dzień Kolorowej Skarpetki”, „Dzień Świadomości Autyzmu”

·       gazetki przybliżające funkcjonowanie osób ze SPE;

·       gazetkę promującą cykl „Bajki bez barier”, w której stworzenie zaangażowali się również ósmoklasiści przygotowując recenzję wybranych pozycji.

Pamiętajmy!

Inny nie oznacza gorszy.

Dzieci niepełnosprawne, chore, wyróżniające się wyglądem czy nietypowym zachowaniem spotykają się często z negatywnym nastawieniem rówieśników, którzy nie wiedzą jak reagować na odmienność.

Dlatego uczmy dzieci wrażliwości i otwartości.

Pomagajmy poznać i zrozumieć inność.

Udział w projekcie przyniósł naszym uczniom wiele satysfakcji, dlatego stawiamy sobie za cel kontynuację podjętych w tym roku szkolnym działań wynikających z założeń projektu „Każdy inny – wszyscy równi”.

 

Opis i regulamin (do pobrania)